Vliegles

Het opleidingstraject


Het besturen van een modelvliegtuig is minder makkelijk dan het op het eerste gezicht lijkt. Dit is afhankelijk van diverse factoren, waarbij je moet denken aan leeftijd, aanleg, etc. Afhankelijk hiervan heb je toch 6 tot 9 maanden nodig om het model goed onder controle te krijgen.
Om te kunnen zien of je het model echt beheerst, zal je met je model een aantal figuren moeten kunnen vliegen welke voorgeschreven worden door de K.N.V.v.L. Denk hierbij aan een goede start en landing en daartussen een looping, vlakke acht, procedure turn, etc. Maar schrik niet, we bouwen dit in een rustig tempo samen met je op. En je kunt e.e.a. rustig tot in detail nalezen in een boekje dat je krijgt uitgereikt als je lid wordt bij onze club.
Alles is gericht op het veilig behandelen en vliegen van je model, zowel voor jezelf als voor de andere clubleden en toeschouwers, waarbij je laat zien dat jij bepaalt waar het model naartoe gaat en niet andersom.

Helikoptervliegen is een uitdaging voor velen. Maar het vergt een stuk meer doorzettingsvermogen dan nodig is voor het leren besturen van een gewoon vleugelvliegtuig. Vlieg je een gewoon vliegtuig hoofdzakelijk met twee functies (richting en hoogte), voor het besturen van een heli zul je er vier tegelijk moeten bedienen. Maar net zoals fietsen is het voor de meeste best te leren.
Het is een groot voordeel als je een beetje gevoel voor techniek hebt, want een helikopter is één en al techniek. Hij hangt van asjes, lagertjes en elektronica aan elkaar en op zijn tijd vertonen al deze onderdelen problemen.
Een karaktertrekje in de richting van nauwgezet en geduldig kunnen werken is zeker in je voordeel. Reken op een jaar om je brevet te halen. Maar let op (!) dit betekent pas dat je de heli stil hangend voor je kan laten vliegen en een aantal figuren kunt schuiven, waarbij de staart van de heli steeds naar je toe gericht blijft. Daarna is het in hoofdzaak aan jezelf om verdere vaardigheden te ontwikkelen die het werkelijk rondvliegen van de heli mogelijk moeten maken. In deze tijd van computers is het raadzaam om alvast wat droog te oefenen op een flight simulator.
Realiseer je dat als je eenmaal gekozen hebt voor een bepaalde knuppelbezetting op je zender en de manier waarop je de knuppelbeweging laat corresponderen met de beweging van het model (b.v. per ongeluk fout geprogrammeerd), dit later bijzonder moeilijk meer af te leren of te veranderen is. Ook hier de raad om eerst eens te komen kijken en vooral veel vragen te stellen aan onze helivliegers.

Mogelijkheden van instructie bij MVCVP

We geven les in:

• Modelvliegtuig, brandstof of elektro
• Zweefmodel
• Helikopter, brandstof of elektro
• Multicopter

Op onze club zijn er een heel aantal beschikbare instructeurs. In overleg met 1 van hen ga je een lestraject in en kan je aan de hand van ons forum "wie komt er vliegen" aangeven dat je komt en zien of je instructeur er zal zijn.
We streven ernaar dat iedere leerling zijn vaste instructeur krijgt.

Beperkingen met betrekking tot de keuze van een les toestel:
Voor een multicopter geldt een minimaal formaat van 400 mm.
Voor heli lessen dient de leerling te beschikken over een heli van minimaal het formaat "500" (97 cm rotor diameter) en maximaal het formaat "600" (135 cm rotor diameter). Met grotere of kleinere heli's wordt GEEN les gegeven.
Heb je een kleinere heli, dan is deze te wind gevoelig om buiten te vliegen. Het waait al snel te hard voor een kleine heli, zodat de lessen die dag dan ook niet door kunnen gaan. Een te grote heli (Trex 700, Raptor 90, e.d.) vinden wij als bestuur niet toelaatbaar om mee te lessen in verband met de veiligheid. Deze heli's zijn dermate krachtig dat deze niet voor een beginner geschikt zijn.

Wie is in geval van instructie aansprakelijk voor schade aan/door mijn vliegtuig?
In principe is in het kader van de wet de instructeur de gezagvoerder van het model. Een clubbestuur zal in haar reglement opgenomen hebben dat, tenzij moedwillig veroorzaakt, een instructeur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade gemaakt tijdens een lesvlucht. Je blijft zelf verantwoordelijk voor schade aan je eigen vliegtuig, dat is nooit te verhalen op een instructeur. K.N.V.v.L. instructeurs zijn echter wel door K.N.V.v.L. verzekerd tegen schade aan derden (dus niet aan het model).
bron: K.N.V.v.L. http://www.modelvliegsport.nl/index.php/ledeninformatie/faq-brevetten

Leraar-Leerling systeem
Bij onze club wordt les gegeven door het koppelen van de zender van de leerling aan die van de instructeur. Hierdoor kan de instructeur snel ingrijpen. Dit scheelt kostbare seconden en redt daardoor menig toestel.

Merk en Frequentiebanden van de zender / ontvanger
Voorwaarde voor het samenstellen van een leerling-leraar lessysteem: de leerling heeft hetzelfde merk zender als de instructeur. (Futaba).

De T14SG en T18SG kunnen we in combinatie met een FASST ontvanger, FASSTest, S-FHSS of FHSS les geven.

De instructeurs hebben de beschikking over FUTABA zenders welke deze talen spreken.
Er wordt in principe geen les meer gegeven met 35MHz zenders. Bij installaties op de 2,4 GHz moet je absoluut zorgen dat je een zender/ontvangerinstallatie aanschaft van het merk FUTABA. Dit is belangrijk omdat de manier van coderen van het signaal per merk verschilt, waardoor alleen zenders en ontvangers van hetzelfde merk elkaar herkennen.
Er is ook 1 vleugel instructeur met een spectrum zender.

Let bij het inbouwen van de ontvanger op de juiste plaatsing van de antennes zo als de fabrikant voorschrijft. En zorg dat de ontvanger makkelijk bereikbaar is voor het bedienen van een schakelaartje voor het koppelen aan de zender van de instructeur.
Er wordt bij onze vereniging alleen lesgegeven met 'Leerling-leraar lessystemen'. Om er zeker van te zijn dat jouw zender aangesloten kan worden op één van de genoemde typen, is het raadzaam om op ons veld te komen en daar advies in te winnen alvorens tot aanschaf van een zenderset over te gaan.

Het brevetexamen
Het opleidingtraject wordt afgesloten met het brevetexamen en wanneer je dit met positief resultaat doorstaat, ontvang je van de K.N.V.v.L. een heus brevet. Dit is geldig bij alle K.N.V.v.L. aangesloten modelvliegclubs voor zover die geen nadere eisen stellen.

Het brevetexamen wordt afgenomen door een tweetal door de K.N.V.v.L. gemachtigde juryleden die bij de vereniging aanwezig zijn.
Het examen wordt meestal één of 2 weken van tevoren aangekondigd door je instructeur. Op die manier kan je er voor zorgen dat je supporters aanwezig zijn.
De ervaring leert dat na een gezonde dosis stress bijna in alle gevallen het felbegeerde brevet aangevraagd kan worden

logo